dětský klub edda Čistá u Horek

Projekt byl vytvořen na podporu rodičů zapojených na trhu práce nebo aktivně hledajících zaměstnání, určený pro děti 1. stupně ZŠ.
Otevírací doba  7:00-8:00 a pak 12:00-17:00 hod
Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009824
Děti zde smysluplně vyplňují svůj volný čas:
– sportem: hry na školní zahradě, míčové hry, ping-pong, cvičení v       tělocvičně na nářadí, košíková, vybíjená 
– tvořivou činností: kresba, malba, vyrábění z papíru, kartónu, plstění z vlny, enkaustika, navlékání korálků, origami, volná výtvarná činnost
– hraním stolních a deskových her zaměřených na logické myšlení a rozvoj představivosti
– vařením jednoduchých jídel: palačinky, placky, sušenky
– přípravou na vyučování: psaní domácích úkolů, práce na projektech
– odpočinkem: čtení knih, volná hra
Denní kapacita je 15 dětí na které dohlíží 1 pečující osoba.