dětský klub edda Čistá u Horek

Projekt byl vytvořen na podporu rodičů zapojených na trhu práce nebo aktivně hledajících zaměstnání, určený pro děti  4. a 5. třídy.
Otevírací doba 6.30 – 8.15 hod a 11.30 – 15.00 hod
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000211
Děti zde smysluplně vyplňují svůj volný čas:
– sportem: hry na školní zahradě, míčové hry, ping-pong, cvičení v tělocvičně na nářadí, košíková, vybíjená 
– tvořivou činností: kresba, malba, vyrábění z papíru, kartónu, plstění z vlny, enkaustika, navlékání korálků, origami, volná výtvarná činnost
– hraním stolních a deskových her zaměřených na logické myšlení a rozvoj představivosti
– vařením jednoduchých jídel: palačinky, placky, sušenky
– přípravou na vyučování: psaní domácích úkolů, práce na projektech
– odpočinkem: čtení knih, volná hra
Denní kapacita je 16 dětí na které dohlíží 2 pečující osoby.