Harmonogram dne

Jak probíhal běžný den v zařízení péče o děti ve školním roce 2013/2014, kdy do zařízení docházely děti od 1,5 roku do 6 let

Děti svůj den začínaly výběrem aktivit v připraveném prostředí. Připraveným prostředím rozumíme prostředí, ve kterém se mohou cítit bezpečně díky respektujícímu přístupu učitelek i díky dodržování předem známých pravidel. Myslíme tím také prostředí s pestrou nabídkou didaktických her a pomůcek, stavebnic a výtvarných materiálů, z nichž si děti samy vybírají, čemu se chtějí věnovat. Kolem půl desáté se všichni scházeli na elipse k řízené aktivitě. Na elipse se sdílí společné zážitky, slaví narozeniny, povídá o nějakém tématu, zpívá se apod. Ve tomto školním roce byla tématem příroda, ve školním 2014/15 bude celoročním tématem člověk a společnost (zájmy, profese, globální témata).
Následovala svačina a odchod ven – na zahradu, na hřiště apod. Z procházky se děti vracely na oběd a po obědě následoval odpočinek. Odpočinek zahajovala paní učitelka čtením příběhů a zpěvem ukolébavky. Děti, které nepotřebovaly spát, měly možnost trávit čas klidovými aktivitami, jako je kreslení, hraní stolních her, prohlížení knížek apod.
Kolem půl třetí děti vstávaly a následovala svačina. Podle počasí děti buď odcházely znovu ven na zahradu, nebo si volně hrály do příchodu rodičů.

Jak děti u nás pracují

Děti se po sobě učí uklízet, dokončovat práci, ptát se kamarádů, zda si mohou hrát/pracovat s nimi, dohodnout se mezi sebou na společné činnosti. Pečujicí osoby/učitelky či chceme-li „montessori průvodkyně“ nabízí dětem možnost pomoci, jsou-li požádány nebo vidí-li, že si dítě zvolilo pro sebe náročnou aktivitu. Děti jsou podporovány v tom, aby si prošly každý svůj ranní „montessori pracovní cyklus“, který je dlouhý dle individuální potřeby dítěte a jeho věku. Naše projektové zařízení nese v názvu odkaz na práci Marie Montessori, první italstké lékařky, která sestavila před 100 lety unikátní výchovně-vzdělávací systém, kterému se nyní říká „montessori pedagogika“. Během školního roku 2013/2014 jsme měli možnost pracovat s dětmi od 1,5 roku až po předškoláky. Potvrdilo se nám, že je nutné tzv. „jít za dítětem“, tj. přednost má dítě, nikoli metoda. A toto je odpověď na otázku, jak moc jsme či nejsme „montessori“. Naším cílem je dítěti umožnosti maximální možný rozvoj jeho vrozených schopností skrz získávání nových zkušeností. A proto mu umožňujeme postupovat vlastní cestou a vlastním tempem v té oblasti, ve které zrovna potřebuje. Nerozvíjíme pouze intelekt, ale také sociální a emoční inteligenci. Vedeme děti, které potřebují vést a pracujeme s dětmi „klasicky školkově skupinově“ ne jen po „montessoriovsku“. Věříme, že děti náš přístup ocení a že jsou u nás spokojené. Benefit malého počtu dětí v tomto školním roce nahrával větší individuální práci, naopak větší skupina dětí ve věku 3 až 6 let umožňuje výraznější rozvoj sociálních vztahů, tolik v tomto věku potřebný. Děti, které budou ve školním roce 2014/2015 starší 3 let mohou nastoupit do nově vznikající mateřské školy Na rovině, která bude přímo sousedit s naší dětskou skupinou pro děti od 1,5 roku do 3 let.

Jak bude probíhat den v jesličkách ve školním roce 2014/2015

V jesličkách bude harmonogram upraven potřebám mladších dětí – s ohledem na jejich věk jsme stanovili také více flexibilní možnosti docházky. Počítáme s tím, že děti mohou mít ještě 2x za den potřebu spánku/odpočinku. Zahrada bude navazovat přímo na budovu, proto ji budeme hojně využívat. Máme to štěstí, že na zahradě Na Rozhledně jsou krásné vzrostlé stromy a keře, které dětem umožnují přirozený pohyb a volnou hru v bezpečném prostředí bez kovových herních prvků. Otevírací doba Montessori zařízení péče o děti je pro školní rok 2014/15 stanovena od 7:00 do 16:00 – hodinu před a hodinu po běžné otevírací době je možné za poplatek 45Kč přiobjednat dětem družinku. Od 5:00 do 6:00 a od 17:00 do 18:00 je možné navíc využít tzv. mimořádných družinek za cenu 70Kč/hodina. Službu družinek je nutné objednat si alespoň 2 dny předem. V neposlední řadě Vám a Vašemu dítěti zajistíme hlídání také přes noc – tj. v časech od 18:00 do 6:00 u Vás doma za cenu 840Kč. Noční hlídání je nutné rezervovat týden dopředu. V akutním případě je možné noční pečující osobu objednat okamžitě za cenu 1200Kč/noc. Více info v ceníku. Nebo na tel. 732479254.

Do programu dne jsme zařadili tzv. dopolední a odpolední výchovně-vzdělávací bloky. Tyto bloky budou vedeny pečujícími osobami, které budou mít s ohledem na celoroční téma připraveny pro každý týden navazující aktivity. V jednotlivých blocích bude ponecháno dostatek prostoru, aby si takto malé děti stihly projít svůj montessori pracovní cyklus a zároveň si užily i řízenou činnosti na elipse. Ke spolupráci na elipse nejsou děti nuceny, ze zkušenosti však víme, že je v 99% zaujme a rády se jí zúčastní. Na elipse se děti vítají, zdraví, říkají říkanky, zpívají písničky, hrají na muzikoterapeutické nástroje, po elipse se chodí pro procvičení rovnováhy a koordinace pohybů, děti se zde učí zklidnit. Elipsa je podobná tzv. komunitním kruhům. Dle preferencí rodičů a potřeb dětí do 3 let ve školním roce 2014/2015 budeme harmonogram postupně upravovat. Výchovně-vzdělávací bloky budou koncipovány tak, aby zároveň umožnili dětem odpolední docházku i pobyt dítěte u nás v celodenním „školkovém“ rytmu s poobědovým spánkem. Případné dotazy směřujte prosím na Ivanu Hrubou, hi.kamenicky@gmail.com

Děti na celodenní docházku přichází mezi 7:00 a 8:30 a odchází mezi 14:30 a 16:00.

ROZVRH DNE 6:00 – 7:00 7:00 – 11:00 11:30 – 12:00
Pondělí Ranní družinka DVVB oběd + odchod dětí z DVVB
Úterý Ranní družinka DVVB oběd + odchod dětí z DVVB
Středa Ranní družinka DVVB oběd + odchod dětí z DVVB
Čtvrtek Ranní družinka DVVB oběd + odchod dětí z DVVB
Pátek Ranní družinka DVVB oběd + odchod dětí z DVVB
11:30 – 12:00 12:00 – 16:00 16:00 – 17:00
Pondělí příchod dětí na OVVB OVVB Odpolední družinka
Úterý příchod dětí na OVVB OVVB Odpolední družinka
Středa příchod dětí na OVVB OVVB Odpolední družinka
Čtvrtek příchod dětí na OVVB OVVB Odpolední družinka
Pátek příchod dětí na OVVB OVVB Odpolední družinka