Montessori firemní zařízení péče o děti v Chrudimi

PROJEKT BYL REALIZOVÁN OD 1.8.2013 DO 28.2.2015.

 

Název projektu:

Montessori firemní zařízení péče o děti předškolního věku v Chrudimi

Registrační číslo projektu:CZ.1.04/3.4.04/B5.00031

Operační program:Lidské zdroje a zaměstnanost

Název globálního grantu:Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života

Číslo a název výzvy:B5 – Zařízení péče o děti s jednotkovým financováním

Název oblasti podpory:Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Název prioritní osy:Sociální integrace a rovné příležitosti

Částka: 1 237 176

Doba realizace projektu: 1.srpna 2013 až 28.února 2015

Popis projektu:

Projekt je realizován na základě poptávky po zařízení péče o děti od 1,5 roku věku pro zaměstnance a zaměstnankyně realizátora projektu občanského sdružení EDDA a partnerů projektu, tj. občanského sdružení Šance pro Tebe a obecně prospěšné společnosti Rytmus Chrudim. Chceme dosáhnout toho, abychom umožnili rodičům, kteří mají děti ve věku 1,5 roku až do začátku školní docházky, aby se mohli navrátit do zaměstnání. Cílem projektu je tedy opětovné uplatnění na trhu práce díky možnosti hlídání dětí v zařízení péče o děti. Hlavním cílem je vytvoření nového zařízení péče o děti předškolního věku mimo rámec školského zákona a jeho provozování po dobu 18 měsíců nepřetržitě. Zařízení bude mít kapacitu 12 míst.

Žadatelem projektu je občanské sdružení EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa. Organizace je primárně zaměřena na komunitní práci v komunitě (na Chrudimsku) a na podporování výchovných a vzdělávacích aktivit dětí a mládeže. V březnu 2013 došlo ke změně stanov a názvu organizace z o.s. Reptilia na o.s. EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog a Alternativa. Tímto si sdružení klade za cíl podporu práce s dětmi a mládeží nejen v rámci alternativního vzdělávání, ale také ve volném čase. Zároveň je podstatným cílem projektu udržitelný rozvoj, který je základem environmentální výchovy a osvěty. V neposlední řadě sdružení podporuje multikulturní a inkluzívní vzdělávání a práci s různými cílovými skupinami.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zřídit a provozovat zařízení péče o děti předškolního věku zaměstnanců realizátora a jeho partnerů v Chrudimi.

Cílová skupina projektu: zaměstnanci/-kyně

Region: Pardubický kraj

Partneři:

Občanské sdružení Šance pro Tebe Chrudim

Šance pro Tebe je profesionální nezisková organizace poskytující sociální a podpůrné služby lidem ohroženým nepříznivou sociální situací. Organizace pracuje s dětmi, mládeží, mladými dospělými a jejich rodinami, a to metodou aktivní kontaktní terénní práce. Šance pro Tebe realizuje také komunitní aktivity a je otevřená spolupráci s dobrovolníky, veřejností, školami, dalšími poskytovateli sociálních služeb a odborníky.

 Obecně prospěšná společnost Rytmus Chrudim

Posláním obecně prospěšné společnosti Rytmus Chrudim je umožnit lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

Realizátor projektu:

Název: Občanské sdružení EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa

IČ: 27042235

Adresa: Korbářova 323, 53701 Chrudim

Kontaktní osoba: Bc. Ivana Hrubá, email: mail@edda-chrudim.cz, tel.: 732479254

Web: http://edda-chrudim.cz/

Tento projekt je spolufinancován z Evropské unie z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.