Podmínky přijímání dětí a standardy provozu

Podmínky přijímání dětí do dětské skupiny Jesličky U Sovičky Chrudim

 1. Zařízení je zřízeno pro péči o děti od 1,5 roku do 3 let.

 2. Na 6 dětí připadá 1 pečující osoba. O 12 dětí pečují vždy 2 pečující osoby.

 3. Jedná se o nepříležitostnou péči o děti předškolního věku, dítě musí být k docházce zaregistrováno a strávit v zařízení minimálně 3h denně v rámci tzv. „půldní“ – dopoledního či odpoledního provozu (tj. od 7:00 do 11:30h dopoledne a od 11:30 do 16h odpoledne).

 4. Přednostně jsou přijímány děti k celodenní docházce.

 5. Maximální denní kapacita zařízení je v jeden moment 12 dětí. Na jedno zřízené místo může být zapsáno více dětí = děti se mohou v zařízení různě střídat i na částečnou docházku i během dne (odpoledne a dopoledne) při nepřekročení počtu 12 dětí v jednom okamžiku.

 6. O dítěti a jeho rodině jsou vedeny záznamy = jméno, příjmení, věk, adresa, zdravotní pojišťovna, údaje o zdravotním stavu + informace o rodičích – jméno, příjmení, zaměstnavatel, adresa, kontakty. Údaje jsou zpracovány dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

 7. Provozní doba zařízení je stanovena na dobu od 7:00 do 16:00 od pondělí do pátku + družinky.

 8. Rodiče jsou při nástupu jejich dítěte do zařízení seznámeni s Provozním řádem zařízení, jehož součástí jsou tyto Podmínky přijímání dětí a Pravidla fungování (neboli Standardy provozu).

 9. Osobní věci, které bude dítě potřebovat – tzv. povinné osobní výbava – budou specifikovány před nástupem dítěte do zařízení, jejich předběžný seznam je součástí Standardů provozu.


PRAVIDLA FUNGOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Režim dne aneb Jak probíhá den v dětské skupině Jesličky U Sovičky v Chrudimi:

V jesličkách je harmonogram upraven potřebám mladších dětí – s ohledem na jejich věk umožňujeme více flexibilní docházku. Zahrada navazuje přímo na budovu, proto ji hojně využíváme. Máme to štěstí, že na zahradě Na Rozhledně jsou krásné vzrostlé stromy a keře, které dětem umožnují přirozený pohyb a volnou hru v bezpečném prostředí bez kovových herních prvků. Otevírací doba Jesliček U Sovičky je pro školní rok 2014/15 stanovena od 7:00 do 16:00.

Do programu dne zařazujeme s ohledem na celoroční téma pro každý týden navazující aktivity. V jednotlivých činnostech je ponecháno dostatek prostoru, aby si děti ve věku do 3 let stihly projít svůj montessori pracovní cyklus a zároveň si užily i řízenou činnosti na elipse. Ke spolupráci na elipse nejsou děti nuceny, ze zkušenosti však víme, že je v 99% zaujme a rády se jí zúčastní. Na elipse se děti vítají, zdraví, říkají říkanky, zpívají písničky, hrají na muzikoterapeutické nástroje, po elipse se chodí pro procvičení rovnováhy a koordinace pohybů, děti se zde učí zklidnit. Elipsa je podobná tzv. komunitním kruhům. Dle preferencí rodičů a potřeb dětí do 3 let ve školním roce 2014/2015 budeme harmonogram postupně upravovat.

Děti na celodenní docházku přichází mezi 7:00 a 8:30 a odchází mezi 14:30 a 16:00. Děti na dopolední docházku odchází v 11:30. Děti, jejich rodiče mají zakoupenu 3 hodinovou permanentku přichází v 8h a odchází v 11h.

ROVRH DNE
7:00 – 8:30 Montessori aktivity
8:30 – 9:00 Dopolední svačina, hygiena
9:00 – 9:30 řízené aktivity – elipsa
9:30 – 9:45 Převlékání
9:45 – 10:45 Pobyt venku
10:45 – 11:00 Převlékání, hygiena
11:00 – 11:30 Oběd
11:30 – 12:00 Příprava na odpočinek, hygiena
12:00 – 14:00 Odpočinek/spánek
14:00 – 14:30 Odpolední svačina
14:30 – 16:00 Volná hra/ v letních měsících pobyt venku

Povinná výbava dítěte do zařízení:

 • taška s věcmi na převlečení,

 • přezůvky,

 • holínky a pláštěnka,

 • kartáček, kelímek na kartáček a zubní pastu,

 • balíček papírových kapesníčků,

 • dětský ručník,

 • věci na spaní,

 • děti mohou mít vlastní prostěradlo (na matraci velikosti 140×60 cm), vlastní dětskou deku (i fleesovou) a/i povlečení, vlastní polštářek a hrneček.

Své osobní věci si děti po ukončení docházky do zařízení vezmou zpět domů.

V Chrudimi dne 1.3.2015 Jednatelka sdružení Bc. Ivana Hrubá