Generační smyslová zahrada v Chrudimi

Je to březový háj, je to borový les,
je to anglický park, je to hluboký vřes.
Je to samota dnů, kdy jsi pomalu zrál,
v zahradě zelený, kde sis za dětství hrál.

Projekt přírodní smyslové zahrady na městském pozemku parcely č. 966/7 – ovocný sad o výměře 6990m2, který má v nájmu Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim, se kterým na oživení zahrady spolupracujeme se připravuje na dobu, kdy budou vypsány nové evrospké dotace z Fondu životního prostředí MŽP. Mezi tím jsme si nechali s paní ředitelkou Pilnou zpracovat předběžnou mini studii s nákresem, co by kde na zahradě mohlo v první fázi rekultivace být vysazeno a lehce upraveno.

Smyslové zážitkové přírodní zahrady jsou běžné např. v Německu či v Rakousku – rádi bychom zahradu naprojektovali tak, aby byla využitelná pro všechny – bez ohledu na věk či handicap – aby si tedy krásný zážitek z ní odneslo nejen malé dítě či aktivní senior, ale i neslyšící či nevidomí, včetně osob odkázaných na pohyb na vozíku.

http://www.kittenberger.at/kittenberger-erlebnisgaerten/

https://www.youtube.com/watch?v=Vwn-ILg9NDs