DERGEN / OPZ+

Ano, je to tak! Chceme stát u zrodu pilotního projektu, chceme být hybateli a součástí změn v gender tématice a být k ruce v rozhodovacích procesech.

Oč tu běží?

Projekt se zaměřuje na práci s genderovými stereotypy na úrovni rodičů s malými dětmi a dospívajících neaktivních osob na trhu práce ve věku 15+, kteří si vybírají a připravují se na budoucí povolání a podporuje je v rozhodování bez předsudků.

Hlavním cílem projektu je formou individuální i skupinové podpory od 1. 8. 2023 do 31. 7. 2025 podpořit v Pardubickém kraji  XY rodičů s malými dětmi do 15 let a XY neaktivních osob na trhu práce ve věku 15+ let pro vědomé a informované rozhodování o budoucí profesi jejich nebo jejich dítěte bez zatížení genderovými stereotypy. Náš cíl je pilotně ověřit, jaká a jak intenzivní podpora od rodičů k dětem vede k informovanému a společnému rozhodování o budoucí profesi bez zatížení genderovými stereotypy. A také o to ovlivnit a monitorovat na základě čeho se rozhodují děti samy.

Projekt má 2 hlavní klíčové aktivity:

KA 1 Provedu TĚ ( rodiče)

KA 2 Provedu SE ( neaktivní osoby 15+)

V těchto klíčových aktivitách dojde ke komplexní podpoře osob z daných skupin v procesu volby/rozhodování při přechodu ze ZŠ na SŠ (rodiče) a při přechodu ze SŠ na VŠ (mládež). Součástí podpory budou prvky profesního poradenství, koučinku, ale také dalších specifických aktivit, včetně jobshadowingu v genderově nestereotypních oborech (pro kluky v holčičích a pro holky v klučičích). Kromě jiného bude rozsáhlá práce v projektu věnována osvětě a komunikaci a také evaluaci.

V rámci komunikace plánujeme realizovat také webináře či besedy, workshopy s odborníky, ale také s peer konzultanty (absolventy či současnými studenty či rodiči absolventů/studentů). Počítáme se zapojením odborných konzultantů – expertů na gender problematiku – ve všech fázích realizace projektu a při všech typech podpory obou skupin.


Co už nyní máme?

Reálné reakce studentů a rodičů. Veškerá validace probíhala dotazníkovou formou prostřednictvím Google forms v období listopadu 2022. Ankety se účastnila velká část rodičů i žáků. Výsledky vás možná překvapí.

Kam dál po ZŠ (rodiče dětí do 15 let)

Jak se rozhoduješ pro volbu oboru/školy po ZŠ/SŠ (neaktivní osoby 15+)


Děkujeme a držte nám palce.

Ivana Hrubá, ředitelka EDDA z. ú.