komunitní centrum Dvorek

PROVOZ K 31. 3. 2021 uzavřen.

…je přístupný, unikátní, bezpečný a neutrální prostor propojující různorodé skupiny obyvatel města Chrudimi. Zařízení je určeno zejména pro aktivity 3 cílových skupin, které jsou v rámci majority omezeny z různých důvodů na aktivní participaci ve veřejném životě a mají ztížený přístup k podílení se na volnočasových, či vzdělávacích aktivitách. Skupiny, které naše komunitní centrum podporuje jsou osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby tělesně postižené a rodiče samoživitelé. Zároveň, není KC Dvorek prostorem uzavřeným, ale je otevřeno obecně veřejnosti. KC Dvorek chce být jak místem poskytujícím příležitost komunitě, tak i místem otevřeným životu ve městě Chrudim. Předpokládáme i zapojení ostatních aktivních komunit mimo okruh výše uvedených skupin klientů.

Naše služby poskytujeme na základě principů komunitní práce, kde je základem aktivizace potenciálu našich klientů na úrovni jedince i skupiny, tak aby byly schopni vlastními silami řešit své obtíže a participovat na veřejném životě i mimo komunitu. V rámci KC Dvorek tak dochází k přirozenému propojování osob z komunity našich klientů s majoritní společností.

KC Dvorek můžete navštívit již jen ze zvědavosti, projít se tu a zkrátka pobýt, nebo jako účastník některé z nabízených aktivit, či jako aktivní osoba s nápadem, kterým obohatíte ostatní a vám přinese cenný pocit seberealizace. K tomuto vám bezplatně vytváříme podmínky na úrovni prostor, vybavení, zajištění bezpečí a odborného přístupu našich zaměstnanců.

Nabízíme vám:

– Bezbariérový prostor vybavený pro aktivní i relaxačně-odpočinkové trávení volného času

– Základní poradenství v návaznosti na vaše potřeby

– Zajištění odborných návazných sociálních služeb např. na úrovni řešení dluhů, bydlení, či práce

– Prostor a vybavení pro komunikaci, pořádání přednášek, besed, seminářů, divadla, výstav, či projekcí

– Prostor a vybavení pro pohybové, taneční, či výtvarné workshopy

– Mini COOWORK centrum, pro klienty ze základní cílové skupiny projektu, aneb naši klienti mohou zdarma využít připojení k internetu, mít zde svůj dočasný pracovní stůl, místo pro pracovní schůzky a po domluvě i tisk

– Hernu pro vás i pro vaše děti

– Komunitní záhony a zeleň od jara do podzimu k potěše vašeho oka i obohacení vaší kuchyně

– Komunitní knihovnu

– Pořádání společných akcí např. bleší trh, sousedský šatník, sousedská snídaně, svátek sousedů, dětský den apod…

– Po domluvě hlídání dětí v rámci akcí v centru

– A to další co se tu bude dít je již jen na vašem aktivním přístupu a chuti něco vytvářet….

Přeji všem kdo KC Dvorek navštíví, aby zde našli co hledají a bylo jim v dobrém k užitku.

V úctě.

Daniel Bakeš

ředitel, EDDA, z.ú.

Tento projekt CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010235, Komunitní centrum Dvorek je podpořen z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu zaměstnanost za podpory MAS Chrudimsko.

Sleduj nás ON-LINE FB https://www.facebook.com/komunitnicentrumdvorek/