školička Čistá u Horek

AKTUALITY 2022

Září 2022

Malé změny, které nás čekají, ale věříme, že nikoho neovlivní. Avšak je nutné dát o nich vědět. A tak… K 31. 12. 2022 ukončuje EDDA, z. ú. po 5 letech provoz této dětské skupiny, kterou si k 1. 1. 2023 přebírá nový zřizovatel a tím je Základní škola v Čisté u Horek. Děkujeme rodičům za dosavadní spolupráci a důvěru.  Věříme, že vaše děti v naší školičce byly spokojené. Pro vás rodiče a děti se nic zásadního nemění. V lednu 2023 provoz bez problémů a velmi plynule naváže se stejnými pečujícími osobami jen pod jiným poskytovatelem služby. Tímto krokem dojde k propojení všech výchovně vzdělávacích služeb ve škole do jednoho celku, což vnímáme jako skvělý cílový stav. Zájem zřídit tuto dětskou skupinu měl pan starosta Ladislav Jiřička, kterému patří velké poděkování za podporu. A také ocenění, že byl tak prozíravý a tuto službu v obci Čistá u Horek pomohl se zastupiteli zřídit.

Děkuji všem za snahy a důvěru. Mgr. Ivana Hrubá. 

————————————————————————————————————————–

Vážení rodiče,
děkujeme, že využíváte naše služby v dětské skupině Školička Čistá u
Horek. K 30. 6. 2022 skončil projekt Školičky financovaný z Operačního
programu Zaměstnanost, který měl snižovat rozdíly v postavení žen a mužů
na trhu práce.

Od 1. 7. 2022 přešla Školička pod národní financování dle novely zákona o
dětské skupině. Normativní úhrada je jiná pro děti různého věku,
prioritou státu je, aby dětské skupiny přednostně přijímali k docházce
děti od 1 do 3 let věku.

Z výše uvedených důvodů jsme aktualizovali také dokumentaci, kterou je nutné
nově podepsat. 

Dodatek platný pro ty, kteří mají s námi uzavřenu smlouvu z tohoto školního roku 2022.

Dokumentace zde: http://edda-chrudim.cz/wp-content/uploads/Dodatek-I-smlouva-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-DS.docx nebo ve Školičce u Veroniky Javůrkové.

Ceník, kterým od 1. 7. 2022 zavádíme poplatek

  • 500Kč za plnou docházku ( každý den, pondělí – pátek) 
  • 300Kč za příležitostnou docházku (dle domluvy s vedoucí provozu dětské skupiny a aktuální možné volné kapacity)

Platba je splatná k 10. dni v měsíci na účet u FIO banky č. 2600450741/2010.

Děkujeme za pochopení a důvěru. 


Společensky prospěšný projekt s názvem Školička Čistá.

S velkou podporou obce Čistá u Horek a MPSV se otevřela naše školička již 2. 1. 2018. Tento projekt nabízí podporu rodinám v Čisté u Horek a blízkém okolí. Je pomocnou rukou rodičům v uplatnění se na trhu práce. Rodiče dětí tak mohou sladit jak rodinný, tak i pracovní život.

Naše služby jsou určeny dětem od jednoho do šesti let věku. Školička Čistá je otevřena pro rodiče a jejich děti každý všední den od 7:00 do 16:00 hodin. Kapacita školičky je 15 dětí, o které se po celý den starají tři kvalifikované chůvy. Školné se zde neplatí, je ZDARMA!!!

Každé dítě je individuální a péče o ně je vždy přizpůsobena jeho potřebám.

Provoz zařízení je financován v rámci projektu: Školička Čistá CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015698

 

Školička Čistá u Horek

Školička Čistá u Horek

Školička Čistá u Horek

Školička Čistá u Horek

Školička Čistá u Horek

Školička Čistá u Horek

Školička Čistá u Horek