Bez lepku po Česku

Bez lepku po Česku – bezpečně a rychle, naučit se žít s bezlepkovou dietou (celiakií)

Na začátku projektu, na kterém v našem týmu pracujeme od roku 2022, měla být aplikace, která celiakům usnadní stravování při cestování. Avšak díky hloubkovému průzkumu, který ukázal, že celiaky trápí zcela úplně něco jiného, jsme se vydali jiným směrem.

Máme řešení. Díky novému projektu chceme toto řešení ověřit a zcela od nuly prozkoumat.


Máte chuť být s námi u toho? Můžete a za nás říkáme ,,musíte“. Chceme s vámi společně ulehčit cestu celiakům při zjištění diagnózy nebo v jejím počátku. Jste celiak či snad nezisková organizace, klub nebo někdo, kdo je s celiaky aktivně v kontaktu? Nebojte se nám napsat.

Aktuality sledujte na:

Koordinátorka projektu:

Renata Kašparová | bezlepkucr@gmail.com | tel. 776 759 744


CÍL projektu: Hledání a praktické otestování možných variant řešení problému nedostatečné podpory osob s diagnostikovanou celiakií, kterým vzhledem k onemocnění hrozí zvýšené riziko sociálního vyloučení. Cílem projektu je nalezení optimálního nastavení podpory osobám s celiakií a jejich rodinám, aby uměli zvládat omezení vyplývající z jejich zdravotního omezení. Do vytváření a testování aktivně zapojíme, jak uživatele služeb, aby varianty řešení v maximální míře zohledňovaly jejich potřeby, tak další klíčové aktéry pro dosažení široce přijímaného a udržitelného řešení situace celiaků a jejich rodin.


Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001993, priorita OPZ+: Sociální inovace a rovné příležitosti, délka projektu 1. 6. 2023 – 31. 5. 2024.

Zajímáte se o inovace? Mrkněte na tým podporující sociální inovace na MPSV.