Komunitní tábory v Krkonoších 2024

Cílem projektu Komunitní život v Krkonoších je podpořit osoby pečující o děti do 15 let a osoby v postproduktivním věku. K podpoře dojde dvěma klíčovými aktivitami zřízením provozu komunitních dětských klubů včetně komunitních táborů a vytvořením pozice komunitního pracovníka na zajištění aktivit pro osoby v post produktivním věku a mezigenerační aktivity. První aktivitou bude doplněna nedostatečná kapacita stávajících družin a druhou aktivitou dojde k posílení společenských vazeb.


Projekt je podpořen díky financování programu Operační program zaměstnanost plus s číslem projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000155. Žadatel MAS Krkonoše, partner s finančním přispěním EDDA, z.ú.. Realizace: 1. 1. 2023 – 31.12. 2025.


AKTUALITY 2024