(VY) CESTUJ Z (DO) KRKONOŠ

Cestování může mít mnoho podob. My jsme rádi, že naše organizace EDDA, z.ú. může u mnoha příležitostí stát a nabízet vám je. Vaše umění je v tom ROZHODNOUT SE, naše poslání je umět Vám pomoci cestovat za zážitky, poznáním a to díky možnostem, které nám svět nabízí.


ERASMUS + Mládež  

Číslo akreditace: 2020-1-CZ01-KA150-YOU-000094627  

Projekt: 2023-1-CZ01-KA151-YOU-000138668


Evropský sbor solidarity

Číslo Quality Label: 2021-1-CZ01-ESC50-094598  

Číslo grantové dohody: 2021-2-CZ01-ESC51-VTJ-000044796 a  2022-1-CZ01-ESC51-VTJ-000080473


„Být součástí světa Erasmus+🌏 znamená poznávat nové lidi a vytvářet 🤝 partnerství, která trvají. Někdy na dlouho, jindy navždy.“

Abychom mohli taková partnerství navázat, musíme vědět, zda se naše představy shodují s partnerskými organizacemi, stejně jako cíle a hodnoty naší 🫶organizace.

Seminář věnovaný navazování kontaktů mezi evropskými neziskovými organizacemi s názvem Net the NEETs, proběhl začátkem listopadu 2022 v Moravci, byl k tomu skvělou příležitostí! Na semináři se setkali zástupci 14 evropských 🌏 nevládních organizací, aby diskutovali o budoucí spolupráci v oblasti inkluze v projektech Erasmus+ mládež https://erasmus-plus.ec.europa.eu/…/youth-participation.

Již po prvním dni bylo jasné, že pro nová dlouhodobá partnerství a budoucí smysluplné projekty ve spolupráci s těmito partnery vidíme velký potenciál. Měli jsme zde také možnost prezentovat svoje budoucí plány a vytvořit tak nová partnerství. A že jsou rozmanité, o tom není pochyb! 😉

Od 9. do 15. července 2023 budeme ve Město Vrchlabí hostit mladé lidi ve věku 13–17 let z

🌎 Estonska MTÜ Kunda Sotsiaal- ja Tervisekeskus

🌎 Rumunska Colegiul Naţional „Mihail Sadoveanu“ Paşcani

🌎 Polska a 🌎 Portugalska Lifeshaker Associação

Těšíme se!😍

Proč? Protože EDDA, Tvoje příležitost. 💙 #youthcamp#ceskarepublika


YOUTH CAMP 2024

Chtěli byste se stát součástí realizačního týmu našeho YOUTH CAMPU?

Registrace otevřena! do 4. 4. 2024.

Co to obnáší? Více informací zde: INFOPACK.


NOVINY YOUTH CAMP 2023Chtěli byste se stát součástí realizačního týmu našeho YOUTH CAMPU?

Registrace otevřena!


Co je Erasmus+?

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Jeho rozpočet činí kolem 26,2 miliardy eur. To je ve srovnání s předchozím programem na období 2014-2020 téměř dvojnásobná částka.

Program na období 2021-2027 klade silný důraz na otázky sociálního začleňování, na zelenou a digitální transformaci a podporu účasti mladých lidí na demokratickém procesu.

Podporuje priority a činnosti stanovené v zájmu vytvoření Evropského prostoru vzdělávání, v Akčním plánu digitálního vzdělávání a v Evropské agendě dovedností. Program rovněž

 • podporuje evropský pilíř sociálních práv
 • provádí strategii EU pro mládež na období 2019-2027
 • rozvíjí evropský rozměr v oblasti sportu

Příležitosti

Program Erasmus+ nabízí příležitosti k mobilitě a spolupráci v těchto oblastech:

 • vysokoškolské vzdělávání
 • odborné vzdělávání a příprava
 • školní vzdělávání( včetně předškolního vzdělávání a péče)
 • vzdělávání dospělých
 • mládež
 • a sport

Podrobné informace týkající se těchto příležitostí, včetně podmínek způsobilosti, najdete v Příručce k programu Erasmus+ a na neformálním vzdělávání mládeže.

Chcete se také stát součástí programu Erasmus +?

KONTAKT:

Erasmus+ Mládež KA 1, Výměny mládeže pro EDDA, z.ú. připravuje Kateřina Kalábová.

Tel.: (+420) 773 751 318

Email.: kalabova.katerina@gmail.com

Více informací.

Naše organizace EDDA, z. ú. získala do roku 2027 Akreditaci ERASMUS+ v sektoru mládeže a my jsme na to náležitě pyšní.


Co je Erasmus+ programme for education, training, youth and sport?

Projekty mobility pro mladé lidi – „Výměny Mládeže“

Erasmus+ podporuje neformální vzdělávací mobilitu mladých lidí v podobě výměn mládeže, a to s cílem zapojit mladé lidi a posílit jejich postavení, aby se stali aktivními občany, propojit je s evropským projektem a pomoci jim získat a rozvíjet kompetence pro život a jejich profesní budoucnost.

Cílem výměn mládeže je zejména:

 • podpořit mezikulturní dialog a učení a pocit evropanství,
 • rozvíjet dovednosti a postoje mladých lidí,
 • posilovat evropské hodnoty a bořit předsudky a stereotypy,
 • zvyšovat povědomí o sociálně relevantních tématech, a tím podněcovat zapojení do společnosti a aktivní účast.

Akce je otevřena všem mladým lidem, a to se zvláštním zaměřením na osoby s omezenými příležitostmi.

Politické souvislosti

Strategie Evropské unie pro mládež na období 2019–2027 stanoví rámec evropské spolupráce v oblasti mládeže, jehož základem je sdělení Komise ze dne 22. května 2018 s názvem „Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi“. Strategie podporuje účast mládeže na demokratickém životě, podporuje sociální a občanské zapojování mladých lidí a snaží se zajistit, aby všichni mladí lidé měli potřebné zdroje pro účast ve společnosti. Strategie EU pro mládež zahrnuje rovněž proces dialogu s mládeží a v této souvislosti bylo v roce 2018 vypracováno jedenáct evropských cílů v oblasti mládeže. Tyto cíle vymezují průřezové oblasti, které mají vliv na život mladých lidí, a zdůrazňují výzvy. Strategie EU pro mládež by měla přispět k uskutečnění této vize mladých lidí. V rámci základní oblasti s názvem „Propojovat“ strategie EU pro mládež prosazuje a usnadňuje propojení, vztahy a výměny zkušeností mezi mladými lidmi jako rozhodující faktor budoucího rozvoje Evropské unie. Tato propojení jsou nejlépe podporována prostřednictvím různých forem mobility a jednou z nich jsou výměny mládeže.

zdroj


Nabízí mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným. V rámci programu poskytuje mládeži a organizacím možnosti dobrovolnictví a zapojení se do solidárních projektů.

Cíl programu

Cílem Evropského sboru solidarity je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti.  Zároveň nabízí příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti, které zlepší jejich postavení na trhu práce.

Mezinárodní dobrovolnictví v rámci programu Evropského sboru solidarity je určeno pro mladé dospělé z EU a blízkých okolních zemí ve věku 18 až 30 let. Můžeš vyjet z ČR „ven“ (vyšleme tě!) a zároveň mohou „přijet“ mladí k nám (pozveme je!) a to na tzv. dlouhodobou dobrovolnickou smlouvu od 2 do 12 měsíců. 

Více informací.

Kontakty

Ivana Bezstarosti

E-mail: mladez.vrchlabi@gmail.com

Telefon: (+420) 730 513 416

Sleduj nás také na FB page

STREAM na oslavu dobrovolníků zde:

https://www.youtube.com/watch?v=6el-MnfM0q8

Víte, že Vrchlabí hostilo v roce 2022 zahraniční dobrovolníky?

Příběhy našich zahraničních dobrovolníků můžete sdílet a sledovat na naší FB stránce.

Chcete být v kontaktu s našimi zahraničními dobrovolníky napřímo? Sledujte náš IG účet Volunnters in EDDA nebo účet, kde najdete vše, co se v Krkonoších ve spojení s námi chystá a děje. Edda Krkonoše.


Máte zájem o zasílání informací o EU na Váš e-mail?

V případě Vašeho zájmu o zasílání novinek s evropskou tématikou a pozvánek na zajímavé akce nám zašlete Vaši žádost na mladez.vrchlabi@gmail.com.

ZA PODPORY: