Komunitní život v Krkonoších

Cílem projektu Komunitní život v Krkonoších je podpořit osoby pečující o děti do 15 let a osoby v postproduktivním věku. K podpoře dojde dvěma klíčovými aktivitami zřízením provozu komunitních dětských klubů včetně komunitních táborů a vytvořením pozice komunitního pracovníka na zajištění aktivit pro osoby v post produktivním věku a mezigenerační aktivity. První aktivitou bude doplněna nedostatečná kapacita
stávajících družin a druhou aktivitou dojde k posílení společenských vazeb.


Projekt je podpořen díky financování programu Operační program zaměstnanost plus s číslem projektu CZ.03.02.01/00/22_008/0000155. Žadatel MAS Krkonoše, partner s finančním přispěním EDDA, z.ú.. Realizace: 1. 1. 2023 – 31.12. 2025.

Komunitní kluby v Krkonoších

Kontakty do klubu Lánovák

Jana Vališková

email: mail@edda-chrudim.cz

Telefon: (+420) 728 012 581

Ze života Lánováku: LÁNOVÁK V ČASE

Aktuality můžete také sledovat na :

Facebook EDDA Krkonoše

Instagram EDDA Krkonoše


Komunitní klub EDDA v Čisté v Podkrkonoších

Kontakty do klubu v Čisté

Kristýna Trhlíková

Telefon: (+420) 732 435 430

Facebook EDDA Krkonoše

Instagram EDDA Krkonoše


LETNÍ TÁBOROVÉ A KOMUNITNÍ DNY 2022-2023

V roce 2021 jsme získali akreditaci ministerstva vnitra na národní dobrovolnickou službu, tato služba nám umožňuje doplnit aktivity konající se v klubu Lánovák.


AKTUALITY k 2. 1. 2023, COOLna – mezigenerační prostor – Vrchlabí!

Vážení,

k 31. 12. 2022 došlo k ukončení naší činnosti v prostorech v ulici Krkonošská 21. Za možnost spoluužívat v rámci bezplatné zápůjčky komunitní prostor COOLna děkujeme náboženské obci Církve československé husitské ve Vrchlabí.

Komorní aktivity, jako hudební večery s Jirkou Moravčíkem, happeningy k Týdnům duševního zdraví či oslavy k Mezinárodnímu dni dobrovolníků, přesouváme do ShanTea – čajovna a kavárna. Děkujeme a těšíme se ženy! 😉 O akcích budeme i nadále informovat na FB Coolna tak, jak je zvykem.

To hlavní a nosné téma, které je nám stále velmi blízké, je zapojení dobrovolníků do činnosti v našem regionu. Děkujeme za první rok s námi Janě Kalenské. #Evropskýsborsolidarity. Jak se daří rozvíjet další mezinárodní aktivity? Náš první krkonošský Youth Camp pro mladé 13 až 17 let v rámci programu Erasmus Plus Mládež je v přípravě. Za spolupráci na těchto projektech děkujeme také Brno for you, z.s. a Kateřině Kalábové, díky které vám můžeme předávat bohaté cestovatelské zkušenosti.

Ivana Hrubá, ředitelka EDDA z.ú..

TIME TOM MOVE 2022/ VRCHLABÍ