Psychoterapie a krizová intervence

Sociální klinika pomáhá …

Tým terapeutů a krizových interventů Sociální kliniky je
připraven a má kapacity podpořit po psychické stránce každého,
kdo se v současné nelehké době trápí ať už soukromými
těžkostmi nebo strachem a nebezpečím v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Primárně lidé z pomáhajících profesí (učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci, dobrovolníci), ale i další, kteří jsou vystaveni každodennímu psychickému vypětí, mohou okamžitě využít naší služby 3 ONLINE KONZULTACE, v rámci níž poskytujeme 3 BEZPLATNÁ ONLINE SEZENÍ SE ZKUŠENÝM TERAPEUTEM NEBO KRIZOVÝM INTERVENTEM.

Více informací a možnost přihlášení naleznete zde: 3 ONLINE KRIZOVÉ KONZULTACE.


V Sociální klinice dále nabízí KRÁTKODOBOU TERAPII V DÉLCE 12TI SEZENÍ, která klientům systematicky pomáhá překlenout náročná životní období. Zaměřuje se na zvládání zátěžových situací a aktivování vnitřních zdrojů klienta. Soustředí se na podporu pozitivních vzorců chování k druhým i na podporu pozitivních pocitů vůči sobě samému. URČENA JE LIDEM, KTEŘÍ SE KVŮLI VNĚJŠÍM OKOLNOSTEM DOSTALI DO TÍŽIVÝCH EKONOMICKÝCH PODMÍNEK A CHTĚJÍ NA SVÝCH PROBLÉMECH AKTIVNĚ PRACOVAT. KLIENT SE FINANČNĚ
PODÍLÍ NA TERAPII DLE SVÝCH MOMENTÁLNÍCH MOŽNOSTÍ. Terapie není určena pro řešení akutních krizových situací, v těchto případech je vhodné kontaktovat tzv. krizové centrum nebo využít naši službu 3 online konzultace.

Více o krátkodobé terapii a přihlášení zde: 12 HODIN KRÁTKODOBÉ TERAPIE.

SOCIÁLNÍ KLINIKA NENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ (NEPRACUJE TZV. NA POJIŠŤOVNU) ANI NEPOSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY.

V případě jakýchkoli dotazů je vám k dispozici tým Sociální kliniky.

KONTAKT:

Denisa Krumpová, Koordinátorka péče o klienty a terapeuty
koordinator@socialniklinika.cz, tel. +420 733 644 268