Otevřeli jsme 2 dětské kluby EDDA

K 1.9.2016 zahájili provoz 2 dětské kluby EDDA pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Jeden pro 30 dětí v Chrudimi v bývalé kavárně  V Mraveništi a jeden pro 15 dětí ve Vrchlabí při ZŠ Horská. Zajistíme po 2 školní léta hlídání, animace a příměstské tábory rodičům, kteří jsou pracovně vytížení. Za podporu vděčíme Evropskému sociálnímu fondu a MPSV, projekt je financován z dotace č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000211. Děkujeme!

letakedda-dod