PF 2017

eddapf_2017

Děkujeme za setkání s Vámi v roce 2016… Těšíme se na společné zážitky v roce 2017!

Grafika Jan Zeman Design Studio

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Děkujeme za podporu

Děkujeme Pardubickému kraji a městu Chrudim za podporu při rozjezdu projektu NO TEDDA

pu kraj znak

Hlavním cílem projektu je zajištění chodu vzdělávací a tvořivé klubovny TEDDA, které by zároveň měla sloužit i pro potřeby celoročního pravidelného zahradnického kroužku. Tento cíl se nám podařilo naplnit zčásti, neboť zatím probíhají přípravy na její otevření. I přesto jsme dětem zajistili  tvořivé workshopy ve Spaltolandu (poslední vánoční se koná v sobotu 17.12.) a  v prostorách Dětského klubu, který EDDA také zřizuje. Plánujeme navázat spolupráci se zahrádkáři v dané kolonii, se kterými si děti budou moci popovídat o zahradničení a získat tak nové zkušenosti. Díky podpoře Pardubického kraje došlo k pořízení ekologické toalety jako základního vybavení a nákupu barev a potřeb pro vymalování a úpravu místnosti. Dále jsme nakoupili nářadí pro děti a základní výbavu pro zahradnické práce. Protože dílna bude fungovat i pro kreativní činnost, vybavili jsme ji sadou pro kreativní činnost.

Těším se, že v jarních měsících zahájíme rekonstrukci klubovny.

Díky daru z Burzy filantropie od pana JUDr. Miroslava Tejkla, místostarosty Města Chrudim proběhla revize elektřiny.

copy-znak-chrudim.png

Náš projekt reagoval na potřebu vytvořit nabídku kvalitního trávení volného času dětem na 1. stupni  ZŠ a to se podařilo, snahou dále je i mezigenerační propojení.  Aktivit se účastní průměrně 16 dětí.  V projektu chceme pokračovat i další rok.

Za podporu velmi děkujeme!

Uložit

Senior Day v Pardubicích již za měsíc

letak_2-10

V neděli 2.10. se na Vás těšíme na sportovně laděných oslavách mezinárodního dne seniorů na Univerzitě Pardubice. Akci spolupořádá EDDA, z.ú. v čele s Renatou Kašparou a Univerzita Pardubice se Zlatkou Sojkovou, akci finančně podpořil Pardubický kraj – radní pro neziskový sektor pan Pavel Šotola. Děkujeme!

Jesličky v nových prostorech

K 1.9.2016 jsme uvítali děti do 3 let v našem staronovém zařízení péče o děti, nově v ulici Korbářova 319 Chrudim. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a MPSV v rámci dotace na Jesličky U Sovičky č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001698. Za podporu děkujeme!

 

Otevřeli jsme 2 dětské kluby EDDA

K 1.9.2016 zahájili provoz 2 dětské kluby EDDA pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Jeden pro 30 dětí v Chrudimi v bývalé kavárně  V Mraveništi a jeden pro 15 dětí ve Vrchlabí při ZŠ Horská. Zajistíme po 2 školní léta hlídání, animace a příměstské tábory rodičům, kteří jsou pracovně vytížení. Za podporu vděčíme Evropskému sociálnímu fondu a MPSV, projekt je financován z dotace č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000211. Děkujeme!

letakedda-dod

Výroční zpráva za rok 2015

Tam ta da dááááááááááááááááá a je tu naše ekonomická výroční zpráva, která se nebude tisknout – věřím nikdy – neboť je to celkem zbytečný náklad na něco, co lze krásně sdílet online – nicméně v letošním roce i kdyby se vytiskla, tak by to bylo nejen ekonomické, ale zároveň ekologické…

Příjemné čtení Vám všem!

PS: kdo to nepřečte, ať si změní písmo (ctrl+A), je to ve wordu:))))

výročka_EDDA_2015