Podpora z projektu Vzdělávejte se pro růst!

loga vzdelavejte se pro rust

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015

Vzdělávejte se pro růst ! – pracovní příležitosti

Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond na našem úřadu práce?

Od roku 2012 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.3.2015 do 31.10.2015 bylo prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích v rámci projektu podpořeno u zaměstnavatele EDDA, z.ú. pracovní místo na SÚPM za 105.437 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 89.621,45 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 15.815,55 Kč.