Připomínáme

200px-NROS_CMYK_logo.svg

Rádi bychom si připomněli, jak nám na přelomu roku 2014 a 2015 pomohla Nadace rozvoje občanské společnosti svoji bezúročnou půjčkou z programu 3P – překlenovací pomoci udržet provoz jesliček v poslední fázi provozu projektu Montessori Chrudim, před vyplacením závěrečné platby z OPLZZ.

Tímto bychom rádi ještě jednou z celého srdce poděkovali NROSce za to, že takový program realizuje a nezištně pomáhá neziskovým organizacím s naplněním jejich poslání a také dodržením dotačních podmínek.

http://www.nros.cz/cs/programy/program-3p/