Stali jsme se členy KONEP

KONEP - dlouhé

23.11.2015 mimořádná Valná hromada KONEP schválila jednohlasně vstup naší neziskové organizace mezi členy koalice.
Jsme za to rádi a věříme, že přispějeme pozitivně k rozvoji neziskového sektoru v Pardubickém kraji.