Transformace spolku na ústav

K 31.3.2015 proběhla transformace spolku EDDA – Edukace, Didaktika, Dialog, Alternativa na ústav EDDA. K 31.5.2015 obdržel Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, naše podání o zapsání této změny. Informujeme tedy všechny naše příznivce, že EDDA se v brzké době stane zapsaných ústavem. Spolu s tím vyhlašujeme používání nového loga:

edda_logo

Poslání ústavu EDDA vychází z jeho názvu. EDDA znamená islandsky prababička – stará vědma. Posláním ústavu je udržitelný rozvoj člověka a země v holistickém pojetí. Slova Edukace – výchova, Didaktika – vzdělávání, Dialog – otevřená komunikace, Alternativa – jako cesta komunitní práce dle potřeb všech věkových a sociálních skupin. Pokládáme základy rozvoje občanské společnosti na principech solidarity, soužití generací, celoživotního učení a hravého způsobu života v duchu motta: Spolu měníme svět.

Účelem ústavu je provozování následujících společensky užitečných činností sloužících naplnění jeho shora popsaného poslání V LOKALITÁCH, ve kterých ústav působí:

a) poskytovat vzdělávání a školské služby dle Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon – v rámci předškolního vzdělávání – Mateřská škola U Sovičky;

b) zajišťovat službu péče o dítě v dětské skupině dle Zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině;

c) poskytovat sociální služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

d) provozovat volnočasové, vzdělávací a sportovní aktivity pro děti i rodiče – zájmové a neformální vzdělávání, prevence rizikového chování;

e) podporovat slaďování profesního a rodinného života, ochrana práv rodiny a dětí;

f) zajišťovat environmentální výchovu, vzdělávání a osvětu;

g) podporovat rozvoj alternativního vzdělávání – zřízení a provoz půjčovny didaktických pomůcek;

h) působit na dění v komunitě z pozice komunitního centra ve spolupráci s lokálními organizacemi/samosprávou/firmami;

i) podporovat začínající podnikatelky, hand made domácí výrobu a tradice, regionální produkty a dodavatele – znevýhodněné osoby na trhu práce;

j) rozvíjet kompetence pro celoživotní vzdělávání a chuť účastnit se aktivně společenského života – podporovat aktivní stárnutí a kulturní život.

Ústav může v rámci své vedlejší činnosti podnikat. Předmět podnikání ústavu ke dni jeho založení:

  1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  2. Péče o dítě do tří let věku v denním režimu
  3. Hostinská činnost
  4. Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti fitness

Orgány ústavu jsou:

  1. správní rada
  2. kontrolní orgán (revizor)
  3. ředitel

Více viz. zakládací listina: