Úrazy v domácnosti u dětí

Pokusíme se Vám předat touto cestou statistiku domácích úrazů, která byla uveřejněna v roce 2010 v 1. čísle časopisu SESTRA.

„Podle Světové zdravotnické organizace /WHO/ jsou úrazy považovány za největší zdravotnický problém v dětském věku. Nejčastější příčinou smrti dětí ve věku od 1 do 14 let je úraz nebo otrava. Domov bohužel patří mezi nejčastější místa úrazů dětí – domov je tedy pro děti rizikovým místem“ píší v článku.
Statistika úrazovosti z roku 2010 uvádí 36% úrazů z domácnosti, 23% ze sportovišť, 21% na vozovce a 17% z předškolních zařízení. Jak je vidět, riziková je pro děti i školka:) Bohužel až k 50% vážných dětských úrazů dochází v bytě nebo v jeho okolí. Z uvedeného můžeme především usuzovat na to, že děti tráví doma většinu času a proto přichází do zdravotnických zařízení s úrazy primárně z domácnosti.
Nicméně cílem je, aby byl domov pro dítě v maximální míře bezpečný a také neuškodí být „vždy připraven“! Proto jsme pro Vás na první říjnovou sobotu připravili kurz první pomoci zážitkem ZDrSEM MAMA, který je specificky zaměřený pro rodiče dětí do 5 let….
Těšíme se na setkání!

zdrsemmama