V roce 2017 bude mít Chrudim první mikrojesle!

Již brzy se o našich nových mikrojeslích pro děti od 0,5 do 1,5/2 roků věku dozvíte na našem webu a také zde:

http://mikrojesle.mpsv.cz/

Uspěli jsme v dotačním řízení v Operačním programu zaměstnanost/MPSV a v roce 2017 otevíráme v Chrudimi 1.mikrojesle.