Založili jsem Asociaci dětských skupin

Společně s pardubickým spolkem Chaloupka jsme založili Asociaci dětských skupin. Tato byla dne 17.února 2015 registrována jako zapsaný spolek do veřejného rejstříku pod spisovou značkou L 9991 vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové. Více informací o činnosti Asociace dětských skupin najdete na webu

www.asociaceds.cz