PF 2017

eddapf_2017

Děkujeme za setkání s Vámi v roce 2016… Těšíme se na společné zážitky v roce 2017!

Grafika Jan Zeman Design Studio

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Děkujeme za podporu

Děkujeme Pardubickému kraji a městu Chrudim za podporu při rozjezdu projektu NO TEDDA

pu kraj znak

Hlavním cílem projektu je zajištění chodu vzdělávací a tvořivé klubovny TEDDA, které by zároveň měla sloužit i pro potřeby celoročního pravidelného zahradnického kroužku. Tento cíl se nám podařilo naplnit zčásti, neboť zatím probíhají přípravy na její otevření. I přesto jsme dětem zajistili  tvořivé workshopy ve Spaltolandu (poslední vánoční se koná v sobotu 17.12.) a  v prostorách Dětského klubu, který EDDA také zřizuje. Plánujeme navázat spolupráci se zahrádkáři v dané kolonii, se kterými si děti budou moci popovídat o zahradničení a získat tak nové zkušenosti. Díky podpoře Pardubického kraje došlo k pořízení ekologické toalety jako základního vybavení a nákupu barev a potřeb pro vymalování a úpravu místnosti. Dále jsme nakoupili nářadí pro děti a základní výbavu pro zahradnické práce. Protože dílna bude fungovat i pro kreativní činnost, vybavili jsme ji sadou pro kreativní činnost.

Těším se, že v jarních měsících zahájíme rekonstrukci klubovny.

Díky daru z Burzy filantropie od pana JUDr. Miroslava Tejkla, místostarosty Města Chrudim proběhla revize elektřiny.

copy-znak-chrudim.png

Náš projekt reagoval na potřebu vytvořit nabídku kvalitního trávení volného času dětem na 1. stupni  ZŠ a to se podařilo, snahou dále je i mezigenerační propojení.  Aktivit se účastní průměrně 16 dětí.  V projektu chceme pokračovat i další rok.

Za podporu velmi děkujeme!

Uložit