Senior Day v Pardubicích již za měsíc

letak_2-10

V neděli 2.10. se na Vás těšíme na sportovně laděných oslavách mezinárodního dne seniorů na Univerzitě Pardubice. Akci spolupořádá EDDA, z.ú. v čele s Renatou Kašparou a Univerzita Pardubice se Zlatkou Sojkovou, akci finančně podpořil Pardubický kraj – radní pro neziskový sektor pan Pavel Šotola. Děkujeme!

Jesličky v nových prostorech

K 1.9.2016 jsme uvítali děti do 3 let v našem staronovém zařízení péče o děti, nově v ulici Korbářova 319 Chrudim. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a MPSV v rámci dotace na Jesličky U Sovičky č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001698. Za podporu děkujeme!

 

Otevřeli jsme 2 dětské kluby EDDA

K 1.9.2016 zahájili provoz 2 dětské kluby EDDA pro děti od 1. do 5. třídy ZŠ. Jeden pro 30 dětí v Chrudimi v bývalé kavárně  V Mraveništi a jeden pro 15 dětí ve Vrchlabí při ZŠ Horská. Zajistíme po 2 školní léta hlídání, animace a příměstské tábory rodičům, kteří jsou pracovně vytížení. Za podporu vděčíme Evropskému sociálnímu fondu a MPSV, projekt je financován z dotace č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_013/0000211. Děkujeme!

letakedda-dod